facebook

Lodjuret

Tomten ligger i Västerås mellan stadsdelarna Skallberget och Nordanby.
Stadsdelen Skallberget är främst byggt under 50-talet och präglad av efterkrigstidens planering i grannskapsenheter med ”hus i park”, flerfamiljshus och radhus.
Förslaget består av ett punkthus med ca 35 st lägenheter samt 8 st radhus.

Punkthuset placeras längs Karlfeldtsgatan och ansluter till och förstärker riktningar som finns på platsen. En gårdsmiljö anläggs väster om huset i ett lugnt och soligt läge.

Radhusen placeras i öst-västlig riktning och möter det befintliga promenadstråket med kortsidan för att bevara öppenhet och sikt längs stråket.

En gemensam lekplats anläggs även i området.

Projektfakta

Byggaktör: Aroseken
Status: detaljplan/samrådshandling
Omfattning: ca 35 lgh och 8 radhus
Illustration: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: James Martin