facebook

Svenska Bostäder

ÅWL har i ett samarbete med Tillsammans arkitekter skapat Svenska Bostäders nya huvudkontor.

Målsättningen från Svenska Bostäders sida med gestaltningen av kontoret är att kontoret ska uppmuntra till samarbete och kontakt mellan kontorets olika avdelningar och medarbetare samt öka gemenskapen. Därför valde Svenska Bostäder en egen variant av det aktivitetsbaserade kontoret, med en blandning av fasta och rörliga arbetsplatser.

Kontoret ska även attrahera en ny generation av medarbetare samt inge en känsla av stolthet och glädje av att jobba på Svenska Bostäder.

Interntrappa

I mitten av kontoret, vid det gemensamma pausutrymmet, ligger en ny interntrappa som skapar öppenhet och knyter ihop de tre planen.

ÅWL står för koncept, struktur och en del av den fasta inredningen; interntrappa och fönsterbänkar. Övrig inredning och ytskikt står Tillsammans Arkitekter för. Temat har varit inspiration från 50-talet (när Svenska Bostäder bildades och huset byggdes).

Projektfakta

Kontaktperson: Sven Ostner

Foto: Lasse Olsson