facebook

Tant Gredelin

SKB har byggt 104 lägenheter i kvarteret Tant Gredelin i stadsdelen Annedal i Mariehäll, söder om Bällstaån och Sundbyberg. Kvarteret är format kring en stor öppen bostadsgård med en 5-7 våningar högre del men också med lågskaliga radhus i två plan.

Husen kommer att uppfylla kriterierna för Miljöklassad Byggnad och har en låg energiförbrukning. Fasaderna består av ett livfullt brunlila tegel som håller samman volymerna och bildar en helhet med den stora gröna gården. Den underbyggda gården rymmer garage med kvarterets p-platser. Lägenheterna har ytsnåla planlösningar med öppna rumssamband mellan kök och vardagsrum och generösa balkonger eller uteplatser.

Projektfakta

Beställare: SKB
Storlek/typ: 104 lägenheter, hyresrätt
Byggnadsår: 2014