facebook

Svea Torn

Svea Torn är ett cirkulärt friliggande bostadstorn i 16 våningar. Huset är placerat strax väster om Svea Artilleri Kasernpark på Gärdet i Stockholm.

Det är en speciell och uppmärksammad byggnad som går att se från många ställen i stan. Huset utgör en tydlig accent i stadslandskapet och bryter Stockholmssiluetten.
Pelarna som löper från arkadvåningen och upp, längs fasaden bildar en stomme vilken det utkragade takets skiva vilar på. Pelarna i granit markerar den vertikala riktningen och ger byggnaden ett slankare uttryck.

 

Projektfakta

Beställare: Veidekke Bostad AB
Detaljplan: Stockholms Stadsbyggnadskontor
Storlek/typ: 70 lägenheter/bostadsrätt
Byggnadsår: 2006-2007

Kontaktperson: Tomas Åsberg