facebook

Tre Kronors Backe

Vid Kvarnholmens västra udde vid Stockholms inlopp reser sig två punkthus – ett tydligt tillägg till de befintliga, horisontala smalhusen. Husen har sitt ursprung i en skiss av Olof Thunström från 1940-talet.

På uppdrag av Peab har ÅWL skissat fram två punkthus, Tre Kronors Backe. Husens smala gavlar ansluter till befintlig bebyggelse och ger förutsättningar för en svårslagen utsikt mot Stockholm i väster, Djurgården i norr och Svindersvik i söder.

– För att förstärka kontakten mellan husen och viken har vi skapat en terrasserad gård som ansluter till sluttningen. Husens slanka form har både ett litet fotavtryck och skapar kontrast mot befintliga lammellhus samt förstärker utblickarna mot Stockholm. På så sätt kan vi också bevara vegetation och naturmark. Lägenheterna ligger över ett eller flera hörn och får därigenom fint dagsljus under solens gång, säger Peter Henriksson som, tillsammans med James Martin, är ansvarig arkitekt.

Husens huvudentréer nås via en stor, grönskande gård i söderläge med utsikt över Stockholms inlopp. Bland de lummiga planteringarna finns mötesplatser med bord och grillar, lekytor och sittplatser. Garaget ligger under gården och nås med hissar från de båda trapphusen.

Ljus puts och granit ger husen ett nedtonat och sobert uttryck. De fritt placerade burspråken utgör ett karaktärsskapande och samtida tillägg på fasaden mot norr. Lägenheter över hörn ger fina ljusförhållanden över dagen med eftermiddags -och kvällssol på balkongerna. Glaspartierna är sammanhållna för att ge ett öppet, lugnt och värdigt uttryck.

Projektfakta

Byggaktör: Peab
Byggnadsår: 2016-2017
Omfattning: 47 lägenheter
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Färdigställt