facebook

Citilab Visualiseringscenter

Visualiseringscentret C Norrköping

Ombyggnad av äldre industrikvarter till Norrköpings Visualiseringscenter.
Ett centrum och upplevelselaboratorium för visualisering, forskning utbildning, konstnärligt skapande och underhållning. Utställningslokaler, kontor, forskarstudios, restaurang, butik, konferens och 3D-teater.

Längs Motala ström som passerar genom Norrköping befinner sig ett av Europas mest sammanhängande industrilandskap. Husen är daterade från 1700 till tidigt 1900-tal. Ambitionen har varit att husen exteriört bevaras nära ursprung, medan nya byggnader och tillägg är helt moderna i sin arkitektur.

Projektfakta

Beställare: Akademiska Hus Öst AB för LIU
Storlek: Totalt 4000 kvm.
Byggnadsår: 2007–10