facebook

Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Uppsala mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Folkskoleseminariet med tillhörande trädgårdsanläggning uppfördes 1914-1917 efter ritningar av Axel Lindegren.

Förslaget visar på nya bostäder i norra delen av tomten, grupperade i två kvarter samt i en tredje fristående byggnad. Byggnadernas arkitektur ansluter till husen i den befintliga anläggningen och fasadmaterialen föreslås bli tegel och trä. Mellan seminariebyggnaden och bostäderna planeras en fotbollsplan.

I detaljplaneförslaget föreslås också att trädgårdsanläggningen blir allmän plats och planläggs för park. Syftet är att trädgårdens värden ska skyddas och utvecklas.

Projektfakta

Byggaktör: Bonava
Byggnadsår: Pågående detaljplan
Omfattning: Ca 110 lägenheter
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Bertil Molin