facebook

Röjningen

Röjningen består av tre punkthus placerade på en naturtomt intill Åby Centrum, Norrköping. I svag lutning ner mot centrum blickar de tre husen ut genom tallskogen. Lägenheterna finns i ett flertal storlekar, från mindre tvåor till större fyror. Alla lägenheter har gemensamt att de har inglasade balkonger och möter två väderstreck.

– Byggnaderna är förskjutna i förhållande till varandra vilket möjliggör bra utsikt från samtliga lägenheter. Resultatet blir då ljusa rum där solljuset kan få flöda in i lägenheterna, säger Peter Forsell, ansvarig för projektet på ÅWL.

Den omgivande naturen som inspirationskälla
Den omgivande miljön med träd, stenar, gräs och himmel har tillsammans utgjort färgpaletten som både byggnader och omgivande mark har gestaltats efter. Detta i kombination med en mer modern och spännande utformning ger en helhet som anpassar sig väl till dess omgivning.

Projektfakta

Vad: Punkthus för 55+ boende i Åby, Norrköping
När: 2015–2018
Beställare: Riksbyggen
Omfattning: 3 punkthus om 4 våningar + 1 vindsvåning. Om ca 5 100 kvm BTA totalt.
Kontaktperson: Peter Forsell 

 

– I fasaden har vi valt mjuka träinslag tillsammans med vitt för att skapa en fräsch och stilren form, säger Jenny Ryderstedt, arkitekt på ÅWL.

Sockelvåningen går i den massiva och organiskt formade stenen, som knyter an till gården med dess stenmurar. Dessa stenmurar fångar även upp de naturliga formerna i marken och skapar harmoniska utemiljöer för avkoppling och rekreation.