facebook

Kosmopoliten

Kvarteret består av tre volymer med olika höjd och kulör som binds samman av ett gemensamt formspråk. Byggnaderna är låga i syd och högre i norr för att skapa bästa möjliga solförutsättningar. Taken har en lekfull karaktär som ger en mjukare övergång mellan de olika byggnadshöjderna. Den lägre volymen i syd har sedumtak vilket har både miljömässiga och estetiska kvaliteter. Byggnadens låga höjd gör även att många lägenheter får utsikt över parken med sedumtaket i förgrunden.

Tvåvåningsmotivet tas upp i hela fasaden med hjälp av tegelband som är placerade framför loftgångar och balkonger vilket hjälper till att bryta ner skalan på kvarteret. Tegelbanden ger även kvarteret en mer urban karaktär eftersom loftgångar och balkonger vävs in i fasaderna.

Stadsmässig karaktär

Det finns en öppning mellan hus ett och två som ger både kvarteret och gaturummet goda solförutsättningar. För att inte tappa den stadsmässiga karaktären kopplas byggnadsvolymerna ihop i bottenplan med en lokal i två våningar. En andra öppning finns mellan hus två och tre. I denna öppning finns ett 2-våningsväxthus som även kan fungera som en entré till gården. Växthuset förhöjer den stadsmässiga karaktären genom att sluta kvarteret. En tredje öppning i kvarteret sydvästra spets är däremot helt öppen för att göra det enklare att ta sig in och ut från gården.

Fasadmaterialen består främst av tegel i tre olika kulörer men vid balkonger används träpanel för att skapa variation och en varm kontrast till teglet.

Gårdens gestaltning har ett formspråk som påminner om takens utformning med knäckta linjer som skapar oregelbundna former och rumsbildningar. Gården blir grönskande och inbjuder till både umgänge, aktivitet och avslappning. Här erbjuds poolaktiviteter, utegym och även trädgårdshäng, tillgång till grill och möjlighet att sitta under ett träd och njuta av vackra perennplanteringar.

 

Projektfakta

Område: Kista
Byggaktör: SSM
Lägenheter: 204 (bostadsrätt)
P-platser: 75
Beräknat byggnadsår: 2018-2020