facebook

Dagsmejan

Dagsmejan som ligger i Edsberg i Sollentuna är ett kvarter som fungerar som en länk mellan boende, natur och stad. Här varvas vackra materialval och smarta boendeytor med närhet till skidbacke, naturområden och stadskärna.

Lägenheterna är fördelade på en L-formad huslänga samt på fyra punkthus i varierande höjd med gemensamma gårdsrum och trädgårdsterrasser. Alla bostäder har minst en balkong eller terrass. Mot skogskullen i nordost och kvarteret i norr har vissa hus organiska former, där de blir en länk mellan det industriellt byggda och naturens former. Husen mot gatan har putsade fasader med träinslag av furu som betsats för att åldras vackrare. På bottenplan ligger en förskola i organisk form som sammanbinder två av punkthusen.

Projektfakta

Beställare: Lindbäcks
Storlek: 203 lägenheter, förskola och lokaler
Byggnadsår: 2017–2019
Kontaktperson: Jacob Haas
Foto: Johan Eldrot

– Det gör mig stolt att se att helheten blivit så bra med blandningen av bostäder, förskola, lokaler och fina miljöer och platser att vistas på. Jag är övertygad om att man kommer att trivas och må bra i kvarteret både som boende, besökare och förskolepersonal, säger Jacob Haas, ansvarig arkitekt för Dagsmejan.
– Vi har gett de olika huskropparna varierande höjd och lite olika kulörer så att de blir som små individer i ett större sammanhang. Dessutom är det ett par av huskropparna som fått ta lite större plats i färg och form.

Träbyggnadsmetoden som har använts är energieffektiv och består av förnyelsebart material som lagrar koldioxid. För den sociala hållbarheten finns zoner och trädgårdsterrasser med uteplatser för umgänge och även lokaler mot Hovslagarvägen där restauranger bereds möjlighet till uteplatser. Ur ett socialt perspektiv är närheten till förskola, restauranger och service väldigt viktig för att nå hållbarhet i området över en lång tid.

I mitten av kvarteret finns ett mindre punkthus med organisk form i röd kulör.

– Man kan ana det röda huset utifrån men det är först när man kommer in i kvarteret och på gården som man ser huset i sin hela gestalt. Den sticker ut, tar för sig och ger hela kvarteret en speciell karaktär, ett kul inslag som bryter av mot de övriga byggnaderna i kvarteret!