facebook

Levels

Projektet Levels består av två kvarter i den nya stadsdelen Täby Park som kommer att innehålla en blandning av bostäder och verksamheter som inkluderar allt från handel, dagligvaror, kontor, vårdboende, gym till restauranger och caféer. Blandningen av olika sorters bostäder, arbetsplatser och service innebär trygghet och att stadslivet lever över dygnet och veckans gång. Den täta koncentrationen av bebyggelse gör stadsdelen resurseffektiv, tillgänglig och hållbar.

En del i kvarter 1, blir 23 våningar högt och utgör både ett entrémotiv och orienterande landmärke för hela stadsdelen. Den sammanhållna och robusta stadsfronten trappas ned mot boulevardens 6 vånings skala.

Båda kvarteren har en varierad gestaltning med en stadsmässig karaktär med slutna hörn och en förhöjd bottenvåning. Terrasser och trappningar uttrycker öppenhet och ger plats för grönska.

ÅWL har även ritat torg och platser i anslutning till kvarteren.

Projektfakta

Byggaktör: Trygghem
Omfattning: Bostäder och verksamheter, inklusive dagligvaruhandel om totalt ca 40 000 m2 ljus BTA.
Antal lägenheter: ca 210 + vårdboende om 80 lgh
Illustration: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Peter Henriksson