facebook

Kvarteret Dagsmejan

Dagsmejan, som ligger i Edsberg i Sollentuna, är ett kvarter som fungerar som en länk mellan boende, natur och stad. Här har vi ritat hus och bostadsgård, förskolegård, torgbildning, takterrass och förgårdsmark mot omgivande gator.

Lägenheterna är placerade kring en upphöjd bostadsgård och en mindre torgbildning.
I bottenvåningarna ryms lokaler och i kvarteret uppfördes en förskola med en förskolegård i ett böljande formspråk. Ovanför förskolan finns även en takterrass att njuta av för de boende. Det finns ett starkt sammanhållet formspråk med cirkulära platser som binds samman med gångvägar. Det bidrar till att hela kvarteret hänger ihop och bildar en helhet.


Något att upptäcka – året runt

Det stora gemensamma gårdsrummet, upphöjt från torget, utgör en halvprivat zon för de boende. Här finns öppna gräsytor att vistas på och frodiga blomsterplanteringar som skiftar i färg från tidig vår till sen höst.

Projektfakta

Omfattning: Bostadsgård, förskolegård, torgbildning, takterrass och förgårdsmark
Kund/beställare: Lindbäcks
Byggnadsår: 2017-2019
Vart: Edsberg, Sollentuna
Kontaktperson: Elin Billberg
Foto: Johan Eldrot/ Sten Jansin

– Växtförslaget togs fram för att ge de boende något att upptäcka året runt. Lökplanteringar i milda vårfärger, blommande sommarplanteringar med perenner, sprakande planteringar i höstskrud och prydnadsgräs och buskar som står sig fint vintertid, säger Jenny Fält, landskapsarkitekt.

Variation av platser
På gården finns cirkulära samlingsplatser under pergola, grill och välvda bänkar. Alla bostäder har minst en balkong eller egen uteplats. Uteplatserna är rymliga och omgärdas av häckar. De olika formerna av gemensamma och privata uteplatser öppnar upp för ett varierat umgänge.

Över förskolan ligger takterrassen, det är en halvprivat zon för de boende i husen. En liten pergola, trädäck, utemöbler och tillsammans med smakfulla planteringar och med utblick över området ger en exklusiv känsla.

En förskolegård nära naturen

Mot skogskullen i nordost ligger förskolegården placerad. Dess läge intill skogsområdet är en fin tillgång.

– Det finns en grind från förskolegården mot skogskullen som gör att besöken till skogen kan göras dagligen och med lätthet, säger Elin Billberg, landskapsarkitekt.

Förskolegården rymmer sittplatser i amfiteater-liknande sittgradänger där pedagoger och barn kan ha samlingar. Det finns även rutschkana, hinderbana, klätterlek och sandlek liksom plats för vagnar och utesov under skärmtak.