facebook

Finnboda Udde

Finnboda varv var under sina glansdagar ett av Sveriges största varv med kapacitet att bygga tankfartyg och isbrytare. Många av varvsbyggnaderna har behållits men nya bostäder har tillkommit. På uppdrag av HSB har ÅWL ritat två bostadshus i fyra våningsplan.

De båda huskropparna står i vinkel mot varandra och möter en vy över gården och parken från ena sidan och den dramatiska bergsbranten mot den andra sidan. En tredje sida vetter ut mot viken med närhet till vattnet. Lägenhetsstorlekarna spänner från 2 rum och kök till 5 rum och kök.  

Byggnadernas övergripande karaktär är ljus och stilren och huskropparna är låga och nätta. Som ett resultat av de vitt skilda omgivningarna, skiljer sig fasaduttrycken åt mellan de båda långsidorna. Längs fasaderna mot parken och vattnet ligger de långa balkongerna som erbjuder glimtar av Saltsjön. Dessa fasader är strama och eleganta. Medan fasaderna mot Finnberget är mer lekfulla med sitt subtila grafiska mönster, som ger en unik personlighet åt byggnaderna. Färgskalan är ljus med enstaka element i starkare kulör, som till exempel på fönsterkarmar och entrépartier. Materialen är enkla och tåliga, för att bevara sitt uttryck trots påfrestningar från väder och vind.

Parkmiljön framför de två husen är unik. Gården flyter ihop med en allmän park med generös lekplats och öppen grönyta. Ett vackert element här är nergången till parkeringshuset. En liten glasbyggnad, inspirerad av växthus med spaljéliknande fasad.

Projektfakta

Beställare: HSB
Storlek: 43 lägenheter, bostadsrätt
Kontaktpersoner: Anna Månsson