facebook

Aspvretsgatans lekpark

I hjärtat av Bergslagsparken i Västerås, väcker Aspvretsgatans lekplats fantasin till liv för besökarna sedan lekparken återinvigdes i november 2021.

Den nya stadsdelslekplatsen har gestaltats med inspiration från skogens mystik, bergens styrka och metallernas skimmer – var av alla tre är karaktäristiska inslag från Bergslagen. Dikten Bergslagstroll av Gustav Fröding ges en plats i lekmiljön i form av ett stort trätroll att klättra på, små trollportar och en gömd glimrande skatt. 

Stort fokus har legat på att värna om den befintliga naturen och tillvarata de specifika resurser som finns på platsen. Precis intill lekplatsen ligger exempelvis en lummig skogsdunge som varit till stor hjälp vid utformandet av lekplatsen.

– Vi ville skapa en bättre och tydligare koppling till skogsdungen, det ger lekplatsen en rad olika fördelar. Dels kunde vi tillföra ett spännande lekvärde och dessutom upplevs lekplatsen mycket större än endast de programmerade ytorna, säger Maja Forsberg, ansvarig landskapsarkitekt. 

Precis som i alla våra landskapsprojekt ser vi till att skapa goda förutsättningar för ekosystemtjänster, som är ett verktyg för att uppnå balans och hållbarhet i naturen. Det är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger tillbaka till människan och gör så att vi kan leva, bo och arbeta med hög livskvalitet. 

– Vi har kompletterat med robusta växter med stort fokus på pollinering, årstidsvariation och tålighet mot slitage vilket är viktiga aspekter för såväl den biologiska mångfalden som det sociala värdet säger Maja Forsberg, ansvarig landskapsarkitekt. 

Parken är utformad med tre tydliga områden med olika kvaliteter för besökaren. Längst mot gång- och cykelstråket ligger den lugna delen där småbarnslek och bekväma sittplatser i sydvästläge är belägna. Centralt i parken finns den aktiva delen med flera olika lekattraktioner som uppmuntrar till rörelse och den tredje delen består av den urgallrade skogsdungen där delvis gömda metallskatter finns att upptäcka för besökaren.