facebook

Vi vann!! ÅWL ritar framtidens park i Göteborg

Under en prisutdelning i Göteborg tidigare idag blev det klart att ÅWL vann den allmänna arkitekttävlingen ”Selmas park – framtidens park” i Göteborg!

Den allmänna arkitekttävlingen för parken i stadsdelen Backa, ett av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt, utlystes av park- och naturförvaltningen och Göteborgs Stad i samarbete med Sveriges Arkitekter i december 2015. Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa.

Förslaget, Backa Binder, ger Selmas Park ett sammanhållande grönt stråk med stark identitet som förenar och binder samman alla Backas invånare. Förslaget tar fasta på Backas historiska identitet som Hisingens trädgård och ger de boende i närområdet en arena för möten, rekreation, aktivitet och lek. Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa och ÅWLs förslag bygger på att skapa möten mellan områdets alla invånare.

Det är våra landskapsarkitekter Maja Forsberg, Maria Bergvall, Patrik Olsson och Martin Andersson som ligger bakom förslaget.

– Vi är otroligt stolta över att vi får bidra till att skapa en självklar park och mötesplats för det sociala livet i Backa och en destination för hela Göteborg, säger Maja Forsberg, landskapsarkitekt och tävlingsansvarig på ÅWL Arkitekter.

Vill du se bidraget i sin helhet? Klicka här: Selmas Park – Framtidens Park