facebook

ÅWL tar fram ny detaljplan i Solna

På uppdrag av Signalisten och Besqab tar ÅWL fram en detaljplan för området Bagartorp i Solna. Syftet är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation och utveckla nya bostäder. ÅWLs uppdrag omfattar även gestaltning och upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågsstationen.

 

Detaljplanen beräknas gå ut på granskning under Dec 18 – jan 19.

 

Beställare: Signalisten och Besqab