facebook

Stenpriset

Nomineringen avser Kv Lyckan i Norrköping och innefattar
kontorshus och affärslokaler samt gator och innergård till Tranportstyrelsens huvudkontor.