facebook

Ministrar besöker ÅWLs projekt Dagsmejan

Sveriges bostadsminister Peter Eriksson ska tillsammans med representanter för regeringarna i Finland, Island, Norge, Danmark och Grönland, besöka Lindbäcks byggarbetsplats där man utvecklar och bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä.

De nordiska gästerna kommer att guidas runt projektet Dagsmejan som ÅWL har ritat. Syftet är att visa hur industriellt producerade lägenheter praktiskt monteras på plats.

ÅWL Arkitekter har tillsammans med Lindbäcks arbetat fram Dagsmejan, i Edsberg i Sollentuna. Inflytt planeras senhösten 2018.