facebook

Selmas Park

ÅWL vann den allmänna arkitekttävlingen för parken i stadsdelen Backa, ett av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt. Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa.

Förslaget, Backa Binder, ger Selmas Park ett sammanhållande grönt stråk med stark identitet som förenar och binder samman alla Backas invånare. Förslaget tar fasta på Backas historiska identitet som Hisingens trädgård och ger de boende i närområdet en arena för möten, rekreation, aktivitet och lek. Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa och ÅWLs förslag bygger på att skapa möten mellan områdets alla invånare.

Konceptet Backa binder består av tre lager: det förenande golvet, det lekbara landskapet och den glädjande grönskan. Genom att bryta upp den symmetriska strukturen i området, skapa en bättre grön park och fler målpunkter för barn och unga är målet är skapa en miljö som får invånarna i Backa vilja vistas i parken.

 

Tävlingsteam: Maja Forsberg, Maria Bergvall, Martin Andersson och Patrik Olsson