facebook

Patrik Olsson ny affärsområdesansvarig för landskap

Sedan årsskiftet är Patrik Olsson affärsområdesansvarig för landskapsarkitektur på ÅWL. Han tar över efter Linda Andsberg som nu tar rollen som senior affärsutvecklare.

– Vi ser en stadigt växande efterfrågan på vår kompetens som landskapsarkitekter, både i branschen i stort liksom från våra beställare. Inte minst blir vår roll allt mer central om vi menar allvar med att uppnå en verkligt hållbar och klimatsmart plan- och byggprocess. Det är med stor ödmjukhet jag tar över rollen som affärsområdesansvarig efter Linda, och ser samtidigt fram emot att få förmedla all den fantastiska kompetens och långa erfarenhet som våra landskapsarkitekter på ÅWL besitter. Både till våra befintliga kunder som nya, säger Patrik.

ÅWLs landskapsavdelning har idag 20 medarbetare med uppdrag för offentliga och privata kunder inom såväl tidiga skeden som genomförandeskeden. På ÅWL arbetar landskaps- och bostadsarkitekter integrerat för att få ett helhetsperspektiv där vi tar ledarskap i ett hållbart samhällsbyggande.

– Landskapsarkitekturen får en allt mer självklar och viktig plats i hållbar stadsutveckling och för en kvalitativ utemiljö. Vi på ÅWL har sett en allt starkare efterfrågan på vår kompetens. Vårt samhälle står inför en klimatomställning samtidigt som pandemin riktat fokus på närmiljön och på kvalitativa ytor för rekreation, aktivitet och möten utomhus vilket ytterligare stärker efterfrågan framöver. Det kräver av oss att vi utvecklas för att vara relevanta för kunder och brukares framtida behov. Jag är otroligt glad över att Patrik Olsson nu kommer in som Affärsområdesansvarig och sätter fokus på framtidsfrågorna inom Landskapsarkitektur. Det blir ett spännande 2021 med många nya möjligheter som jag verkligen ser fram emot, säger Cecilia Holmström, VD på ÅWL Arkitekter.

 

Patrik Olsson är landskapsarkitekt och har jobbat på ÅWL sedan 2015. Han är även delägare och arbetstagarrepresentant i ÅWLs styrelse.