facebook

Bro, en pärla i närheten av Mälaren

Sedan ett drygt år tillbaka har ÅWL Arkitekter varit med och utvecklat nya södra delen av Bro i Upplands-Bro kommun tillsammans med Magnolia Bostad, ett nytt bostadsområde som ligger ca 30 minuter från Stockholm. Första etappen, som nu byggs, omfattar 650 lägenheter och cirka 25 stycken flerbostadshus och ÅWL har arbetat med hela processen från skisser till bygghandlingar. Nu pågår även arbetet med andra etappen. Den består av flerbostadshus med trästomme och är i omfattning lika stor som den första. 

– Det är så spännande att få vara delaktiga i att skapa ny stadsmässig bebyggelse i en så väldigt vacker miljö. Att få vara med och utveckla fina och yteffektiva lägenheter och hus till en förhållandevis låg hyra känns helt rätt i tiden, säger Jacob Haas, VD och ansvarig arkitekt. Att husen vi nu ritar också är med trästomme känns extra bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

För att lyckas med konststycket att utveckla ett så stort område med så många lägenheter och hus har teamet bestått av husarkitekter, landskapsarkitekter och visualiserare. Totalt sett har cirka 40 medarbetare från ÅWL varit delaktiga.

– Vi arbetar alltid integrerat i projekten för att på det mest effektiva sätt uppnå den bästa kvalitén. Plus att det är roligare att arbeta tillsammans och dra nytta av våra olika kompetenser som vi har inom ÅWL, säger Jacob Haas.

Områdena är helt nytt och det är viktigt att de formas så boende trivs från första dag. Båda områdena har ett torg och vid varje torg finns det givetvis lokaler tänkta för butiker, mataffärer liksom busshållplatser mm. Ett tydligt fokus är att bygga en struktur som vänder sig till personer som gärna vill gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Tanken är att de som bor i området inte måste sätta sig i bilen för att få vardagen att fungera. Pendeln i närheten gör att det är lätt att ta sig dit och dän och när sommarhettan blir för påtaglig så följer man den nya vägen som leder till Mälaren för ett svalkande dopp. Vad mer kan man önska?