facebook

ÅWL Arkitekter och Spacemaker inleder AI-partnerskap

Spacemaker och ÅWL Arkitekter har ingått partnerskap inom AI för hållbar stadsutveckling och arkitektur. Överenskommelsen har som mål att utveckla båda företagens erbjudande och beställarnätverk. Avtalet är det första mellan Spacemaker och en svensk arkitektbyrå.

– Som arkitekter utökar vi vårt tjänsteutbud med hjälp av Spacemakers teknik och vi har redan använt plattformen i flera projekt och certifierat flera medarbetare. Samtidigt kommer våra experter att bidra till Spacemakers utvecklingsarbete av tekniken, säger Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på ÅWL.

Samhällsbyggnadsprocessen har länge lidit av för dålig samverkan och ÅWL och Spacemaker förenas av viljan att göra den mer effektiv. Med Spacemaker är det bland annat möjligt att göra analyser av till exempel dagsljus, buller och vindförhållanden direkt vid sittande bord.

Fredrik menar att efterfrågan på arkitekttjänster i tidiga skeden av byggprocessen har ökat och att den pågående pandemin accelererat detta. Kombinationen av AI och kunniga arkitekter förenklar och snabbar upp processen. Att AI kommer att ta jobben från arkitekterna tror han inte på.

– I framtiden kommer det finnas två sorters arkitekter: de som jobbar med AI och de som jobbar utan. För byggaktörer och kommuner blir det en stor fördel att ha en arkitekt med AI-kompetens som behärskar verktyg som kan optimera både byggkalkyl och en hållbar stadsutveckling. Men samhällsbyggnadsprocessen är komplex, med många motstående intressen, och beställare och kommuners viljor skiljer sig från projekt till projekt. Arkitektens kunskap kommer att behövas för att fatta de bästa besluten.

– Vårt mål på Spacemaker är att skapa ett sömlöst samarbete mellan alla intressenter genom en gemensam plattform som tidigt i projektet samlar all relevant information och gör den tillgänglig för alla involverade. Datadrivet beslutsfattande kommer att få en fundamental betydelse för planeringsprocesser när det gäller kvalitet, hastighet och noggrannhet, och det kommer förändra det sätt vi arbetar på permanent, säger Håvard Haukeland, vd på Spacemaker och utbildad arkitekt.

Spacemakers molnplattform möjliggör även generativ design, vilket innebär att användarna sätter mål för vissa parametrar och sedan låter datorn beräkna många olika gestaltningsförslag för platsen som ska bebyggas, vilka sedan kan utvärderas och förfinas. Att ta fram detta manuellt skulle ta mycket lång tid och kosta stora summor pengar.

– Vi har länge haft ett spännande utbyte med ÅWL och vi ser det som en stor fördel att nu ha dem som partner. Tillsammans kompletterar vi varandra i arbetet med att bygga hållbara städer och samhällen, säger Jerker Hägglund, marknads- och kundansvarig på Spacemaker.

Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling