facebook

Issa Ali – ny arkitekt på ÅWL

Issa Ali har en stor portion mod. Inte minst för att han 2014 lämnade ett krigsdrabbat Syrien och kom till Sverige, för att senare även börja jobba som arkitekt i ett helt nytt land. Han är verksam som arkitekt sedan 2010 och drivs av att skapa hållbara och jämställda miljöer där BIM och GIS-integration är givet. Han är även engagerad i mångfald- och integrationsfrågor och är en flitigt anlitad föreläsare där han berättar om sin högst personliga resa, från Syrien till utmaningen att etablera sig och skapa en vardag i det svenska samhället.  

”Jag är övertygad om att vi kan göra skillnad genom att rita hållbar och jämställd arkitektur för flera och många olika folkgrupper.”

Tidigare har Issa arbetat med både bostäder och vård- och omsorgsboende och har alltid haft ett stort intresse för gestaltning och utformning. På ÅWL kommer Issa bland annat jobba med det nya badhuset i Kalmar.

Varmt välkommen Issa!

Issa Ali