facebook

Var med på ÅWL:s resa

Samtidens utmaningar är större än någonsin. Vi rustar oss för att klara av kraven och för att hela tiden höja vår kompetensnivå både för att möta och utmana våra kunder. Nu behöver vi dig när vi samtidigt växer som kontor.  

Vi står inför en förflyttning. Som samhälle och som företag och individer. Den sker på alla nivåer; politiskt, ekonomiskt och kulturellt, men framför allt sker den precis framför oss. På våra skrivbord, i hur vi arbetar och tar oss an dagens utmaningar och utvecklar vårt arbetssätt här på ÅWL. Som företag är vi på en spännande utvecklingsresa. Och du är välkommen att vara med. Vi behöver bli fler. 

Med mer motivation än någonsin sträcker vi ut också handen till alla kunder som vill ta dialogen om hållbarhet på allvar. Och likaså öppnar vi upp för nya samarbetsformer med fler som jobbar med bredden i hållbarhetsutmaningen. På ÅWL ser vi klimatutmaningen och omställningen den kräver som stora möjligheter. En möjlighet att vända utmaningar till kreativa lösningar. En möjlighet att utveckla arkitektrollen till mer ansvarstagande. En möjlighet att influera samtidens byggtradition att bli hållbar på riktigt. En möjlighet att göra skillnad genom att ta ansvar för den del av klimatavtrycket vi bidrar till.  

Vi ska åstadkomma mycket på kort tid och våra mål är ambitiösa. På ÅWL har vi identifierat vad vi som företag behöver göra, lära oss och utvecklas inom för att klara av samtidens krav. Det arbetet är i full gång. Bland annat har vi utvecklat egna verktyg och guider för hållbarhet och klimatdeklaration, vi har tagit fram strategier för att bedriva en hållbar verksamhet såväl som att bidra till hållbara projekt på ledningsnivå. Vi jobbar aktivt med att stötta och förflytta våra kunders hållbarhetsresa och – inte minst – vi ser ett ökande antal projekt med tydligt hållbarhetsfokus. Vi är stolta över att vara ett kunskapsföretag och återinvesterar därför mycket i internutbildning, -verktyg och -utveckling. Våra medarbetare är vårt största värde.  

Klimatomställningen innebär större utmaningar än någonsin för vår bransch och med den ökar komplexiteten i våra projekt. Tillsammans med våra kunder, i starka team, kan vi skapa rätt förutsättningar för en kreativ, lönsam och hållbar arkitektur.   

Cecilia Holmström

Se alla våra lediga tjänster här

 

"Vi har de senaste åren rekryterat in ett antal affärsområdesansvariga vilket verkligen har flyttat fram våra positioner och gett oss nya möjligheter bland annat inom samhällsfastigheter och stadsutveckling. Det känns superkul och nu vill vi bygga vidare på den trenden. Men det som är ÅWL:s absolut största usp är vår företagskultur. Vi är… vågar man säga det, vi är så himla trevliga att jobba med!"
Lisa Runnérus, affärschef