facebook

BREEAM Communities

ÅWL har deltagit i en endagars workshop för betatest av certifieringssystemet BREEAM Communities för planförslaget över Öster Mälarstrand etapp III i Västerås.

Ca 20 planområden över hela landet deltar i betatestet som är ett led inför framtagandet av en svensk version av BREEAM Communities. Cerifieringssystemet utgör en en omfattande manual för att vägleda och verifiera hållbara städer och stadsdelar från grunden och berör även sociala frågor såsom integration av olika boendeformer, utbildning och delaktighet i planprocessen.

Läs mer om BREEAM på ÅWL Miljö >

Öster Mälarstrand Projektredovisning >