ÅWL

Stadsbyggnad

Öster Mälarstrand

150411

Vinnande förslag, Parallella uppdrag för Öster Mälarstrand, Västerås.

Planförslaget utgår från platsens unika läge vid den gamla industrimiljön, kraftverkshamnen och Notuddsparken.

Hela stadsdelen är uppbyggd av tydligt definerade kvarter som skiljer på vad som är privat och offentligt. Gaturummen som uppstår mellan husen har olika karaktärer. Man rör sig i sekvenser av rum längs siktlinjer mellan olika platser.

ÅWL har deltagit i en workshop för betatestning av certifieringssystemet BREEAM Communities för planförslaget .

Beställare: MUAB
Storlek: 700 lgh
Status: planarbete 2013–2014