facebook

Nu utvecklar vi Knäppingsborg i Norrköping

På uppdrag av fastighetsbolaget Corallen har vi tagit fram konceptet för Gamla Rådstugan i Norrköping. Uppdraget var att öppna upp den gamla byggnaden och göra den mer tillgänglig för Norrköpingsborna. Fler entréer, inglasning av en del av innergården samt utveckling av Gamla Torget är grunderna i förslaget.

Kvarteret har en byggnadshistoria som sträcker sig från mitten av 1700-talet och dagens byggnad är från 1835. Byggnaden utvecklas nu för både kontorshyresgäster, restauranger samt några butiker. En fullständig renovering inom- såväl som utomhus kommer att göra byggnaden till en levande del av staden. Den totala ytan som nu byggs om omfattar cirka 2 200 kvadratmeter. En ny hyresgäst är redan klar, Advokatfirman Glimstedt, som flyttar in i höst på ett helt våningsplan en trappa upp, motsvarande en tredjedel av ytan.

Vi har även gjort skisser och förslag på hur Gamla Torget, Norrköpings äldsta torg, ska kunna bli ett levande och mångfunktionell plats som bidrar till den fortsatta utvecklingen av området kring Knäppingsborg.