facebook

Lukasz Krupinski är naturligtvis WELL-certifierad

På ÅWL ligger det i vår natur att arbeta hållbart och ständigt öka ambitionen och målen kopplat till detta. Att vi nu har vår första WELL-certifierade arkitekt, Lukasz Krupinski, är därmed inget annat än en naturlig utveckling. Det är vårt sätt att jobba mot ett bättre samhälle.

En WELL-certifierad byggnad innebär en arbetsplats, skola eller bostad som gynnar människans välbefinnande och hälsa. Jämfört med andra miljöcertifieringar som rör ekologisk hållbarhet, inriktar sig WELL på social hållbarhet. Det finns tio olika koncept inom certifieringen som bland annat handlar om att skapa en arkitektur som uppmuntrar till rörelse och aktivitet, att välja bra material utan farliga ämnen, att placera rum och arbetsplatser i god relation till ljus, samt att ha koll på ljudklassning av olika typer av väggar och rum. Inte minst viktigt är konceptet ”community” som syftar till att bygga trygga relationer mellan människor – med arkitektur.

– Att ha en certifierad person med i ett projekt underlättar hela processen då det är många dokument som ska skapas och signeras av en arkitekt för att kunna söka WELL-certifieringen när bygget är klart, berättar Lukasz Krupinski.

Hans favoritkoncept inom certifieringen är ”mind” som handlar om hur den mänskliga hjärnan reagerar olika på olika byggda miljöer. Lukasz är med i en global rådgivargrupp som fokuserar på att utveckla certifieringen med denna aspekt i centrum.

– Det är ett väldigt spännande, och hemligt, arbete som pågår just nu. Vi försöker hitta svar på svåra frågor och översätta saker hjärnan upplever till teorier som vi kan applicera på hus och miljöer. Målet är att förstå bättre hur vi kan skapa miljöer som håller långsiktigt och som främjar människans kreativitet, energi och välmående, säger Lukasz.

En WELL-certifiering innebär stora värden och vinster för människan, men även för företag med många medarbetare, såväl som den fysiska miljön. Platser där medarbetare mår bra och presterar bra, har bra balans i livet, innebär sparade kostnader för sjukvård och stressrelaterade åtgärder för företagare. Även värdet på en certifierad fastighet ökar, då hyresgäster visar sig vara villiga att betala mer för utrymmen där man vet att medarbetare kommer att prestera bättre.

– För mig är WELL-certifieringen det viktigaste som hänt arkitekturen sedan modernismens start. Vi har under många år byggt på sätt som direkt motverkat välmående, platser där hjärnan bevisligen mår dåligt och inte hittar den variation som behövs. Jag tycker det är hoppfullt att se att det finns många i världen som vill vända denna trend nu och bygga miljöer där människor kommer trivas och må bra, avslutar Lukasz.

Är du nyfiken på mer eller vill veta hur du kan använda Lukasz kompetens i ditt projekt?
Hör av dig!  

Lukasz Krupinski