Lindö Strand

Planförslaget syftar till att koppla samman bebyggelsen och befintliga vägar i öst och väst. Småskalig bebyggelse mot befintliga villor innåt land och flerbostadshus närmare stranden.

En parklik tillfartsgata mot stranden ger tillgänglighet för friluftsliv och aktiviteter vid stranden.

 

Projektfakta

Beställare: JM, Norrköpings kommun
Storlek/typ: 145 lgh/brf, ca 75 småhus
Status: Samråd