facebook

Lilla Kvarnholmen

På Kvarnholmen i Stockholm händer det mycket. Bostäder, parker och stråk byggs – samtidigt som delar av den gamla industrin ska bevaras och integreras.  

ÅWL fick uppdraget att utforma en ny lek- och mötesplats i samband med nyexploatering på Kvarnholmen.

Förslaget bygger på att skapa lekmiljö med stor detaljrikedom som är tillgänglig för alla. Platsen ska binda samman och stärka kopplingen mellan det nya och gamla Kvarnholmen. Lekplatsen byggs upp som en kvarnmiljö som knyter an till Kvarnholmens historia.

När arkitektur möter scenografi
ÅWL har samarbetat med konstnären och scenografen Tor Svae och snickeriet Tamano, bland annat för att få fram kärnan av Kvarnholmen på ett lekfullt sätt.

– Vi ville bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturen som ger platsen sin gröna och lummiga karaktär. Lekplatsen breder liksom ut sig mellan och runt om träden. Det var en utmaning att få plats med alla funktioner och önskemål som kom från allmänheten då det inte fanns så mycket spelrum i den södervända branten. Men i samarbete med Tor Svae har vi skapat en lekplats utanför de konventionella ramarna, säger Martin Andersson på ÅWL.

Processen gick snabbt och redan när bygghandlingarna var inne startade bygget.

– Det var viktigt att få klart lekplatsen då stora delar av Kvarnholmen i dagsläget är en avspärrad byggarbetsplats och den gamla lekplatsen vid Tre kronors backe riven. Samarbetet mellan oss landskapsarkitekter och byggherre har varit mycket smidig med en kontinuerlig dialog under hela processen. På så sätt kunde vi skapa den bästa lösningen efter platsens förutsättningar.

Projektfakta

Byggaktör: KUAB (Kvarnholmen Utvecklings Aktiebolag), Nacka kommun
Byggentreprenör: PEAB
Byggnadsår: 2016-2017
Upplåtelseform: Lekpark
Illustration: ÅWL Arkitekter
Scenograf: Tor Svae
Snickeri: Tamano AB
Status: Färdigt
Foto: Felix Gerlach