facebook

Välmågan 4 och 5

I arbetet med Kvarteren Välmågan 4 och 5 var utmaningarna flera; dels skulle byggnaden passa in bland övriga hus längs Lindhagensgatan och dels behövde man motverka bullret från Essingeleden.

Lösningen blev att använda tegel i fasaden för att bättre motverka bullret samtidigt som gestaltningsprogrammet följde kulörsättningen i området genom att teglet slammades i en grå-blå nyans. Det slammade teglet ger en fin mönsterverkan genom släpljuset från öster och väster.

Gården har karaktären av ljusgård (ca 19×20 m) med stenlagda gångar. En annan utmaning var att hitta bra balkonglägen och göra gårdsfasaderna ljusa för att inte lägenheterna skulle upplevas som mörka. Mot norr ligger en lägre husvolym som bättre svarar mot det trängre gaturummet. Fasaden här har samma kulör som huset mot Lindhagensgatan, dvs det upplevs som en egen karaktär i kvarteret.

 

Projektfakta

Projekt: Välmågan 4, Kungsholmen
Beställare: JM
Antal lgh/typ: 93 bostadsrätter
Byggnadsår: 2013

 

Projekt: Välmågan 5, Kungsholmen
Beställare: Stockholmshem
Antal lgh/typ: 104 hyresrätter
Byggnadsår: 2012