facebook

Kvarnholmen, stadsrum

Utvalt förslag i det parallella uppdraget för ny stadsplan för bostäder på platån mot Svindersviken på Södra Kvarnholmen.

Förslagets byggnader breder ut sig längs platån i en solfjädersform för att skapa utblickar och goda solförhållanden.
Nedanför bageriets silo skapas ett nytt torg, som definierar områdets centrala punkt i den nya strukturen. Ett parkstråk går från torget, tvärs igenom området och avslutas med en utsiktsplats vid branten.
Från utsiktsplatsen leder gångstråk längs kanten av platån och en trappa som knyter an till kajnivån.

Projektfakta

Beställare: Kvarnholmens Utvecklings AB, KUAB och Nacka kommun
Status: Samråd