facebook

Torghusen

Projektet innefattar 113 lägenheter. De tre huskropparna ligger i kuperad terräng och vetter i söder mot Konstfacks nya lokaler i LM Ericssons gamla telefonfabrik. Husen knyts samman av en terrasserad gård ovan ett garage i två våningar.

Det nya kvarteret sammanbinder därmed skogsområdet i norr med det nya torget som anläggs framför husen i söder. Intentionen är att även genom husens gestaltning sammanlänka karaktären av den befintliga bebyggelsen med det gamla Ericssonområdet.

Projektfakta

Beställare: JM AB
Storlek/typ: 113 lägenheter, bostadsrätt
Byggnadsår: 2007-2008