facebook

Rosenlundsterrassen

Huset är beläget mellan Rosenlundsparken och Skatteskrapan och formar med övrig bebyggelse ett nytt slutet kvarter centralt på Södermalm.

Projektfakta

Beställare: NCC
Storlek/typ: 115 lägenheter, bostadsrätt
Byggnadsår: 2007–2009