facebook

Rosenlundsparken

För att möta den omgivande skalan formas det nya kvarteret som en samlad enhet där strukturen är varierad.
Förkastningsbranten som löper genom området har ett stort värde för förståelsen av det landskapliga sammanhanget. Branten kommer fortfarande vara avläsbar, då kvarteret inte sluts mot kv. Alnmåttet och den södra gatan. Solljuset släpps därmed ner på gårdarna och ger utblickar från gatan och från bostäderna i kvarteret Alnmåttet.

Kvarterets utsida mot det offentliga rummet utformas med en stramare karaktär än insidan. Mot gårdarna lösgör sig byggnaderna från rätvinkligheten – riktningen från branten påverkar. Insidan får en lättare, mindre formell karaktär. Den större huskroppen i norr öppnas med slitsar mot den norra gatan för att åstadkomma siktriktningar och solinfall i gaturummet.

Projektfakta

Beställare: Stockholmshem och JM
Storlek/typ: 200 lgh, bostadsrätter och hyresrätter samt förskola med sex avdelningar.
Status: Pågående