facebook

Påsen

I Hammarby Sjöstad har vi ritat bostadsmiljöer sedan 1983. Vårt senaste tillskott till stadsdelen är kvarteret Påsen, som ligger i nära gångavstånd till både tvärbana och bussar vilket gör att det finns goda förutsättningar för att kunna leva smart och hållbart. Arkitekterna Lars Werner och Nassir Kassab berättar om projektet:

När arbetet med kvarteret påbörjades 2011, dominerades denna del av Södra Hammarbyhamnen av industri- och hantverkslokaler. Sedan dess har omgivningen förändrats och många fastigheter byggs om till kontor och skolor.

I stället för ett slutet kvarter ville vi gruppera fyra byggnader kring en gård, där öppningar mot öster och väster låter solljuset komma in till både gård och balkonger – men också ger fler gavellägenheter. Kvarteret är som lägst mot norr och öppnar sig här för att parkstråket och två förskolors gårdar ska få bättre ljusförhållanden. De fyra byggnadernas olika höjder, takutformning och fasadmaterial bildar en familj av fyra karaktärer, där de mindre och lägre punkthusen är ¨tvillingar¨. En mångfald av husformer, material och kulörer berikar det gröna gårdsrummet mot vilket de flesta balkonger och uteplatser ligger.

Förskolan i det norra punkthuset har entré både från bostadsgården och från den egna utsläppsgården, vilken ligger i anslutning till parkstråket och har visuell kontakt med förskolan på den norra sidan av stråket.

Kvarteret innehåller både små och stora lägenheter, där några unika lägen även får ljus från taklanterniner. De genomgående lägenheterna mot öster har fasta fönster ner till golv i kök och stora sovrum, bra för både ljusinfall och utblickar (kommer både barn och katter till godo!).

Flertalet balkonger, uteplatser och terrasser ligger mot det lugna gårdsrummet och ger goda möjligheter till avkoppling under sommarhalvåret – och kontakt med grannar eller barn som vistas på gården eller passerar på gångarna längs husen. Mot gården finns också en gemensam verkstad om cyklar eller annat behöver underhållas.

Då tunnelbanan och bussar vid Gullmarsplan ligger på gångavstånd liksom Tvärbanan, ett kvarter norrut, finns förutsättningar att leva hållbart och med cykel för egna utflykter.

När projektet nu är byggt är det roligt att se hur väl våra idéer förvaltats av byggherren, från östra husets böljande tak till vårt val av balkongräcken som med sina dolda infästningar smyckar fasaderna och takfotsdetaljer som visar på precision, både i vårt designarbete och entreprenörens utförande.

Lars Werner, ansvarig arkitekt

Nassir Kassab, handläggare arkitekt

Projektfakta

Vad: Bostäder samt lokaler och förskola
Var:
Hammarby sjöstad
Beställare:
Ikano Bostad
Byggnadsår:
2022
Omfattning:
202 lägenheter
Upplåtelseform:
Bostadsrätter
Certifiering: 
Svanen silver
Foto: Anders Bobert