facebook

Norra Kristineberg

Efter ett parallellt skissuppdrag på uppdrag av Skanska utsågs ÅWL till huvudarkitekter för ett av Hornsbergskvarteren på västra Kungsholmen i Stockholm. Uppdraget var att gestalta ett nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter. Yteffektiva planlösningar som kan anpassas utifrån människors behov och livssituation samt en gestaltning som lockar till ett aktivt stadsliv är grunderna i förslaget.

Tomten, som ligger intill Kristinebergs IP, är idag bussgarage åt SL men ska ge plats för fyra nya bostadskvarter. Uppdraget var att förena traditionella kvartersformer med ny, modern arkitektur.

”Vi har valt att utforma flexibla och yteffektiva planlösningar, vilket ger lägenheter som kan utvecklas med de boendes behov och livssituation. I entréplan har vi skapat ett system för att maximera stadslivet och locka till en mix av besökare från området” säger Bertil Molin, som är ansvarig arkitekt.

Projektfakta

Byggaktör: Skanska
Byggnadsår: 2016
Omfattning: 200 lägenheter
Illustration: ÅWL Arkitekter
Kontakt: Bertil Molin