facebook

Norra Kapellgärdet

På uppdrag av Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB har ÅWL Arkitekter ritat Norra Kapellgärdet som innehåller Nordens största vårdhem och en förskola.

Projektet innehåller två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, en förskola med fyra avdelningar och flera kommersiella lokaler i bottenplanet. Byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020. Projektet omfattar ena halvan av ett stort kvarter där den andra halvan består av bostäder.

En stad i liten skala
Stadsdelen bär namnet Kapellgärdet och ligger cirka en kilometer norr om Uppsalas centrum. I området finns mycket gröna inslag och gångstråk med Kapellgärdesparken som mittpunkt. Här samlas många grundförutsättningar för en stad – i liten skala. Förskola, vård, restauranger och butiker skapar en väldigt positiv upplevelse och ett socialt gatustråk.

Projektfakta

Byggaktör: Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB
Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Byggnadsår: 2017-2020
Upplåtelseform: Hyresrätt
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Under byggnation
Certifiering: Miljöbyggnad Silver
Kontaktperson: Jacob Haas
Foto: Jansin & Hammarling

– Idén bakom projektet är att skapa en naturlig mötesplats mellan olika generationer där vård och omsorg går från att vara uppgiftsorienterad till att istället fokusera på relationsinriktad omsorg. Det är en lösning som kopplar ihop stadsbyggande med människors behov, säger Jacob Haas, VD och ansvarig arkitekt på ÅWL.
– Utmaningen låg bland annat i att få ihop projektets olika delar och skapa ett flöde mellan vård, förskola och lokaler. Men genom ett nära samarbete i tidigt skede har vi, tillsammans med bland annat Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB och Attendo Sverige AB, kunnat möta ett komplext program i en komplex situation med en utvecklad gestaltning som svarar mot och korresponderar med det urbana läget, avslutar Jacob Haas.