facebook

Vi ritar Nordens största vårdboende

På uppdrag av Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB har ÅWL Arkitekter ritat Norra Kapellgärdet som innehåller Nordens största vårdhem och en förskola.

Projektet innehåller två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, en förskola med fyra avdelningar och flera kommersiella lokaler i bottenplanet. Byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020. Projektet omfattar ena halvan av ett stort kvarter där den andra halvan består av bostäder.

– Idén bakom projektet är att skapa en naturlig mötesplats mellan olika generationer där vård och omsorg går från att vara uppgiftsorienterad till att istället fokusera på relationsinriktad omsorg. Det är en lösning som kopplar ihop stadsbyggande med människors behov, säger Jacob Haas VD och ansvarig arkitekt på ÅWL.

Stadsdelen bär namnet Kapellgärdet och ligger cirka en kilometer norr om Uppsalas centrum. I området finns mycket gröna inslag och gångstråk med Kapellgärdesparken som mittpunkt.