facebook

Norra Djurgårdsstaden II

Parallellskiss med syfte att ta fram förslag på energieffektiva bostadshus i Norra Djurgårdsstaden. Projektet innehåller förslag på

-hur fastigheterna kan byggas tätare och med mindre värmeförluster
-hur husen kan producera egen el
-hur växtlighet kan integreras i byggnaderna
-hur byggnadernas organisation och planlösning kan bidra till ett mer fysiskt aktivt liv för de boende.

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms nya miljöprofilområde som ingår i Clinton Foundations program ”The Climate Positive Development”.

Projektfakta

Beställare: Skanska Nya Hem AB