facebook

Nordvästra Kajen

Parallellskiss för ca 190 lägenheter vid Stockholms inlopp.

Förslaget utgår från platsens unika läge vid det dramatiska naturlandskapet och den gamla industrimiljön.

Den föreslagna bebyggelsen ges en enkel gestaltning med fem huskroppar som samverkar men samtidigt har ett individuellt uttryck. Husens former har inspirerats av de befintliga kubiska byggnadsvolymerna för att släppa ner sol och ljus på gårdarna. Utsikten från berget mot Djurgården bevaras.

Utdrag från bedömningen: ”ÅWL har tagit fram ett spännande förslag som lever upp till den önskan om nyskapande arkitektur som efterfrågats; ett tydligt bidrag till nästa årsring på Kvarnholmen. Kombinationen av lekfullhet och stramhet ger en mycket intressant siluett med rum för mycket utblickar och inblickar i den bakomvarande kultur- och naturmiljön.”.

 

Projektfakta

Beställare: KUAB: JM, Peab och Folksam i samarbete. Nacka Kommun
Storlek/typ: cirka 190 lägenheter, bostadsrätter
Status: Förslag i parallellskiss