facebook

Kubisten

Kvarteret utgörs av två sammanbyggda volymer. Den högre byggnaden i elva våningar som markerar områdets nordvästra hörn är förenad med en lägre byggnad i fem våningar.

Husets uttryck har inspirerats av platsens industriarkitektur. Alla husets utskjutande delar; balkonger och burspråk behandlas som ett sammanhängande fasadmotiv med en beklädnad av mönsterperforerad plåt i mörk kulör.

Projektfakta

Beställare: JM AB
Storlek/typ: 62 lgh, bostadsrätt, 2–5 rok
Byggnadsår: 2011