facebook

Brf Topaz

Brf Topaz ligger på Kungsholmens nordvästra sida, i direkt anslutning till Stadshagens tunnelbanestation. Projektet består av små lägenheter, så kallade studios. Lägenheterna har stora glaspartier och generösa balkonger eller uteplatser.

Högst upp i huset finns även några större lägenheter med utsikt i flera väderstreck över området, så kallade byggmästarlägenheter. Bostäderna får en hög teknologisk standard med exempelvis mobila låssystem där bostaden låses med en app.

Huset fungerar som en accent i stadsrummet, en entrémarkör i området. Konceptet bygger på en volym som är formad av sin plats, i mötet mellan park, gata och torg.

– Den omkringliggande bebyggelsen har haft stor påverkan på projektets gestaltning. För att passa in i området och samtidigt fungera som ett landmärke har byggnadens volym slipats och fasats för att passa in på platsen med alla dess riktningar i stadsbilden, säger James Martin, ansvarig arkitekt.

Den befintliga tunnelbanefasaden och entrévåningen kläs i natursten för att ge ett gediget och inbjudande intryck. Resten av huset kläs i metallpaneler i olika guldgula nyanser. Längsgående balkonger av glas reflekterar ned ljuset och ger huset ett lätt uttryck.

Vegetationen blir generellt naturlik för att bevara Stadshagens nuvarande parkkaraktär. Slänten mot det nya bostadshuset ges en extra effekt av blommande träd, sippor och lökar på marken.

Projektfakta

Beställare: Svenska Hem i Bromma
Lägenhetsantal: 119
Lägenhetstyp: Bostadsrätter
Status: Bygglovskede
Beräknat byggnadsår:
2020–2021
Kontaktperson: Edita Hasanagic