facebook

Barkarby Gate

ÅWL:s förslag för en ny handelsplats vid Barkarbystaden för TK development vann markanvisningstävlingen.

Handelsetableringen som gränsar mot Enköpingsvägen och Herrestavägen får en framskjuten plats i den nya stadsbebyggelsen.

Förslaget avser att skapa en attraktiv och tillgänglig handelsplats nära staden samt att ge stadga åt trafiklandskapet och förmedla övergången från E18 till Barkarbystaden och Barkarby Allé i öster.

Projektfakta

Beställare: Tk Development
Storlek: Ca 22 000 kvm handelsyta
Byggnadsår: 2013–15