facebook

Vi ses på Energidagen 2018!

Den 3 oktober är det dags för Energidagen 2018 som anordnas av IG Passivhus. Eventet tar ett helhetsgrepp om energi och byggande. Bland annat blir det besök av Boverket, Sweden Green Building Council, Energieagence Luxemburg och Informationscentrum för hållbart byggande. Vi ser också fram emot en dag för att bygga nätverk, för samarbete, utveckling och kompetensökning i byggbranschen. Dessutom finns det möjlighet att besöka Stockholms första passivhusförskola Humlan.

ÅWLs hållbarhetschef Michael Englund håller i programpunkten ”Så kan byggsektorn bidra till att nå de politiska målen” och visar exempel på ledande helhetslösningar, från skiss till materialval och energiproduktion.

Hej Michael Englund! Du är med på Energidagen den 3 oktober. Vad ska du prata om?
– Jag kommer tala om hur arkitekter och hela byggbranschen kan möta upp globala och nationella politiska krav. Samt uppmärksamma de hinder som finns och visa på möjligheter att lösa dessa på ett sätt som även innebär ekonomiska och sociala framsteg. 

Vad är ditt viktigaste budskap?
– Det är att vi är här och nu på grund av hur vi har tänkt förut och det går ganska lätt att tänka nytt med goda visioner, kunskap och inspirerande exempel.

Varför ska man komma och lyssna?
– För att vi behöver göra detta tillsammans. Ju fler som är med på tåget desto snabbare går den positiva utvecklingen!

Datum: 3 oktober
Tid: 8.30-16.30
Plats: WSP, Arenavägen 7 (Globen), Stockholm

Se hela programmet här

Välkomna!