facebook

Tre Kronors Backe nominerat till Stadsbyggnadsutmärkelsen 2019 i Nacka

Stadsbyggnadsnämnden i Nacka har nominerat projektet Tre Kronors Backe, som ÅWL har tagit fram på uppdrag av Peab, till Stadsbyggnadsutmärkelsen 2019.

Motiveringen lyder:
Vid Kvarnholmens västra udde vid Stockholms inlopp reser sig två punkthus – ett tillägg till de befintliga, horisontella smalhusen. Husen har sitt ursprung i en skiss av arkitekt Olof Thunström från 1940-talet. En enkelhet i material och utformning gör att byggnaderna pratar med folkhemsbebygglesen intill. Förskjutna volymer, balkonger som grafiska element och burspråkens placering skapar variation.

Rösta här!

Läs mer om Tre Kronors Backe här