facebook

Sven Ostner talar på Stora Kontorsdagen

Den 6 november hålls den Stora Kontorsdagen i Stockholm för att diskutera framtiden och utvecklingen av kontorsmarknaden. Sven Ostner, kontorsexpert på ÅWL, är en av årets talare och kommer prata om ”Kontorsutveckling i hjärnåldern”.

Hej Sven Ostner! Du är med på Kontorsdagen den 6 november. Vad ska du prata om?
Med hjälp av rön inom arkitekturpsykologi och hjärnforskning kan man använda kontor som verktyg för ökad produktivitet och välmående på ett systematiskt sätt. Rum påverkar oss mer än vi tror vilket skapar nya affärsmöjligheter för fastighetsbranschen!

Vad är ditt viktigaste budskap?
Kontorets mentala dimension är underskattat och konceptets kommersiella värde relativt okänt.

Varför ska man komma och lyssna?
Jag kommer prata om en utveckling som kommer att få en allt större inflytande på kontorsmarknaden.
Dessutom kommer jag prata om hur man redan idag kan öka värdet i en fastighet.