facebook

Stockholmshusen: Konsten att konstruera koncepthus

Konceptet koncepthus väcker intresse och diskussioner, samtidigt som det är rikt på möjligheter och utmaningar. Målet att erbjuda bra bostäder till rimliga priser ligger nära våra hjärtan, särskilt när det, som i detta fall, innebär stora värden för både staden och dess boende.

Stockholmshusen lägger grunden för en ny definition av begreppet koncepthus och vad som ryms inom dess betydelse. Bostäderna representerar innovation och kvalitet, från genomtänkta planlösningar och ljusflöden till noggrant utformade detaljer. Varje aspekt av projektet, som vi genomför tillsammans med Stockholms stad, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder, reflekterar vårt engagemang för att skapa värde för de boende. Genom unika samverkansprocesser har vi dessutom skapat en positiv anda som inte bara har berikat detta projekt, utan som också inspirerar och har potential att förbättra vårt arbete i andra sammanhang.

Det är inte bara vi som säger det. Madeleine Schärman, senior projektledare på Familjebostäder, lockades specifikt till Stockholmshusen på grund av projektets samverkansprofil. Tillsammans med ÅWL och Skanska har hon varit med och utvecklat kvarteren Bjurö, Väddö och Järflotta.

– Det är helt avgörande att hålla samverkansmoralen uppe i denna typ av projekt, där vi utmanar det klassiska tillvägagångssättet genom att anlita en entreprenör redan innan detaljplanen vunnit laga kraft. Det kräver mer av alla inblandade, men det leder till bättre resultat när vi kan lösa saker tillsammans genom att dela kunskap och insikter, säger hon.

Stockholmshusen bygger på en vision från staden om bra hyresrättsbostäder till bra pris. De ska vara attraktiva, effektiva att projektera och uppnå högt ställda mål både vad gäller energi och ekonomi. Koncepthusen lanserades som typhus på infill-tomter, för vilka ÅWL har tagit fram typtrapphusblock. Med målet att kunna skala upp projektet, utformades ett antal typplaner för lamellhus och punkthus.

– Som arkitekt krävs det en speciell förmåga att anpassa sig till ett koncept. Vi har lärt oss att vara ödmjuka inför fasta ramar och samtidigt hitta kreativ frihet inom dessa. Det är en balans som inte är helt enkel, men oerhört givande. Som ansvarig arkitekt känner jag en stor stolthet över resultatet. Samverkansprocessen har varit både utmanande och lärorik, och gett oss värdefulla insikter att ta med oss till framtida projekt, berättar Anna Månsson.

Resultaten står att skåda runtom i Stockholm, där folkets röster menar att husen smälter väl in i omgivningarna från 1940–1960-talen med deras sobra framtoning. Stockholmshusen är ett viktigt inslag i stadsbilden och kanske än mer relevant i debatten om bostadsbyggande i en tid av bostadsbrist, ekonomisk oro och en rusande klimatkris.

– Det har varit en utmaning att komma dit vi är idag, vi har skruvat och filat på allt för att nå en gemensam målbild. ÅWL har deltagit i alla aspekter, från det stora till det lilla, med tydligt fokus på visionen om kostnadseffektiva bostäder att vara stolt över att bo i, avslutar Madeleine Schärman.

Madeleine Schärman, senior projektledare på Familjebostäder

Anna Månsson, arkitekt

Bilder från två av våra projekt där vi jobbat med Stockholmshus: Bjurö och Väddö.