facebook

Bjurö

Från grått till alla nyanser av grönt! I natursköna Farsta Strand ligger projektet Bjurö. Här har den gråa parkeringsplatsen som tidigare mötte gatan ersatts med 4 punkthus med grönskande gårdsrum mellan samt en gemensam lekplats för områdets alla barn.

De nya husen har varsamt placerats in i släppen mellan de befintliga skivhusen från 60-talet. Husen är så kallade Stockholmshus vilket är ett av Stockholm stads största utvecklingsprojekt. Målet är att bygga tusentals nya hyresrätter med snabbare processer, lägre kostnader och högt ställda krav på hållbarhet. Stockholmshusen har ett gemensamt gestaltningskoncept som är utformat för att fungera i samklang med Stockholms byggnadstradition. Husen kännetecknas exempelvis av de välkomnande entrépartierna i trä med integrerad sittbänk, putsade fasader med utstickande fönsteromfattningar och dörrhandtag utformade av konstnärer.

– De nya husen känns självklara på platsen, som att de alltid har stått där. Det är en av styrkorna med Stockholmshusens gestaltning. Samspelet mellan de gamla och de nya husen är väldigt fint och placeringen ger en tydligare och mer attraktivt stadsstruktur säger Anna Månsson, ansvarig arkitekt.

Det kollektivtrafiknära läget i kombination med tillgång till bilpool, cykelpool med lådcyklar samt cykelrum med plats att tvätta och fixa med sin cykel ger goda förutsättningar för hållbart resande. På taken finns solceller. Gårdarnas färgsprakande växter är valda för att gynna biologisk mångfald.

– Vi ville maximera grönskan på gårdarna för att förstärka konstrasten mot den tidigare parkeringsplatsen så mycket vi bara kunde. Grönskan fungerar både som rumsskapande element på gården och ett positivt inslag i gatumiljön. Målet var att gårdarna skulle upplevas som småskaliga och hemtrevliga, ge en känsla av trädgård säger Klara Leopold, handläggande landskapsarkitekt

Projektfakta

Var: Farsta Strand, Stockholm
Vad: Bostäder och bostadsgård
Byggaktör: Familjebostäder
Byggentreprenör: Skanska AB
Byggnadsår: 2020
Omfattning: 92 lägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätt
Certifiering: Miljöbyggnad Silver
Foton: Jansin & Hammarling