facebook

Starkt resultat för växande ÅWL

2015 blev ett framgångsrikt år för ÅWL Arkitekter. Omsättningen på 85 miljoner är bolagets största hittills med en ökning på dryga 20 procent jämfört med 2014. Breddad beställarbas, vinster i flera tävlingar samt fler delägare aktiva inom projekt och företagsledning, är några av förklaringarna till det goda resultatet.

”Under 2015 har vi stärkt vår ställning som en fullservicebyrå med djup kompetens inom stadsbyggnad, hus- och landskapsarkitektur. Vi har vunnit tävlingar och fått strategiska avtal med flera aktörer, bl.a inom allmännyttan vilket vi är otroligt stolta och glada över.” säger Jacob Haas, VD på ÅWL

Några av de viktigaste händelserna för ÅWL under det gångna året har varit satsningar på affärsområdet kommersiella fastigheter samt BIM, som en strategisk resurs för att presentera och planera projekt.

”Vi har jobbat med att långsiktigt förstärka och bredda vårt tjänsteutbud. Tack vare fler anställda och fler delägare i bolaget kan vi nu fortsätta arbeta långsiktigt och bygga framtidens arkitektkontor. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och ser fram emot att fortsätta leverera hög kvalitet till en bransch i snabb förändring.” säger Sara Revström, styrelseordförande.

Totalt anställdes 20 nya medarbetare under 2015 och början av 2016.

Tävlingar som ÅWL vunnit under 2015 är bl.a Parallellskiss för flerbostadshus i Göteborg (ByggVesta), Markanvisning för Studentskrapa i Roslags-Näsby (Prime Living),
Parallellskiss för stadskvarter i Hornsberg (Skanska) och markanvisningstävling i Hageby, Norrköping (Concent).

På bilden syns några av de nya medarbetarna på ÅWL. Från höger; Maria Savås (arkitekt), Lovisa Berg (landskapsarkitekt), Christian Zellinger (projektledare), Sven Ostner (affärsområdesansvarig kommersiella fastigheter), Mari Owrenn (arkitekt), Hanna Palavicini (arkitekt), Jesper Arvidsson (arkitekt), Alexandra Mohlin (arkitekt), Philip Barsan (arkitekt), Sofia Pihl (ekonomiassistent), Mikaela Dyhlén (kommunikatör), Jenny Stengård (ekonomichef), Camilla Lindberg (arkitekt).

Saknas på bilden gör Martin Andersson, Anna Borgenstierna (arkitekt), Miriam Bäckelie (arkitekt), Jessica Dits (arkitekt), Patrik Olsson (landskapsarkitekt) och Jenny Ryderstedt (arkitekt).